Casa Funerara Eva

La Casa Funerara Eva respectăm dorințele fiecărei familii, oferind servicii personalizate care să reflecte respectul și onoarea pentru cei dragi.

Pentru oferte de servicii funerare care nu sunt urgente va rugam sa completati formularul de mai jos.

nr. de telefon de contact


Servicii Funerare Sector 1

Oferim servicii funerare (pompe funebre) urgente în Sectorul 1, inclusiv în cartierele Aviatorilor, Casa Presei, Bucureștii Noi, Aviației, Victoriei, Domenii, Dorobanți, Romană, Plevnei, Grivița, Pajura, 1 Mai, Aurel Vlaicu, Piața Nicolae Bălcescu, B-dul Carol I, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, podul Elefterie, Str. Mircea Vulcănescu, șos. Orhideelor, Calea Giulești, Drumul Carierei, Str. Vadul Moldovei, grădina zoologică Băneasa, calea ferată București-Constanța, Calea Floreasca, Str. Polonă, P-ța Gheorghe Cantacuzino, Str. Jean-Louis Calderon, Str. Pictor Verona, Str. Pitar Moși, Str. C.A. Rosetti, B-dul Nicolae Bălcescu, Str. Herăstrău, Șos. Pipera.

Servicii Funerare Sector 2

Răspundem prompt solicitărilor pentru deces la domiciliu din Sectorul 2, inclusiv în zonele Floreasca, Calea Moșilor, Colentina, Iancului, Obor, Pantelimon, Ștefan cel Mare, Tei, Făinari, B-dul Republicii, Str. C.A. Rosetti, Str. Pitar Moși, Str. Pictor Verona, Str. Xenopol, P-ța Alexandru Sahia, Str. Polonă, Pantelimon-Obor, Șos. Pantelimon, Șos. Vergului, Str. Morarilor, B-dul Muncii, P-ța Muncii, Calea Călărășilor, Str. Romulus, Str. Mântuleasa, Str. Negustori, B-dul Hristo Botev, B-dul 1848, B-dul Nicolae Bălcescu, P-ța Nicolae Bălcescu, Maica Domnului, Electronicii, Iancului, Doamna Ghica, Plumbuita, Heliade Între Vii, Andronache, Str. Petricani, Ion Creangă, Șos. Fundeni, Lacul Tei, Baicului

Servicii Funerare Sector 3

Asigurăm servicii preluare decedati si pompe funebre în Sectorul 3, acoperind zone precum Bulevardul Unirii, Splaiul Independenței, Calea Vitan, Alba Iulia, Prevederii, Sălăjan, Splaiul Unirii, Vitan, Universității, Rosseti, Victoriei, Nicolae Grigorescu, Dristor, B-dul Decebal, Titan, B-dul 1 Decembrie, B-dul Chisinau, Delfinului, Str. Mântuleasa până la Str. Romulus, Str. Peleș, Mircea Vodă, Vulcane, Vatra Luminoasă, Vergului, Calea Dudești, Izvorul Nou, Baba Novac, Liviu Rebreanu, Parc IOR, Lizeanu, Costin Georgian, Industriilor, Camil Ressu, Str. Mircea Vodă.

Servicii Funerare Sector 4

Suntem disponibili pentru servicii funerare complete, incinerare si deces spital non-stop în Sectorul 4 la orice ora în cartierele Berceni, Tineretului, Șos. Olteniței, Bd. Tineretului, Șos. Giurgiului, zona Filaret, Brâncoveanu, Apărătorii Patriei, Calea Văcărești, Luica, Bd. Obregia, Secuilor, Răcovița, Bd. Brâncoveanu, Piața Sudului, Regina Maria, 11 Iunie, Bellu, Sura Mare, Piața Reșița, Str. Emil Răcovița, Str. Turnu Măgurele, Cuțitul de Argint, Calea Șerban Vodă, Timpuri Noi, Bd. Mărășești.

Servicii Funerare Sector 5

În Sectorul 5, ne deplasăm urgent (30-45 minute) pentru preluare decedati, constatare deces, daca aveti un deces in sectorul 5sunati si ajungem indata în zonele Sebastian, Eroii Revoluției, Rahova, Panduri, George Coșbuc, Uniri, Sălaj, Pieptănari, Ferentari, Alexandriei, Victoriei, Calea 13 Septembrie, Năsăud, Viilor, Petre Ispirescu, Tudor Vladimirescu, Academiei, Antiaeriană, Drumul Sării, Calea Rahovei, Șos. Progresului, Cotroceni.

Servicii Funerare Sector 6

Acoperim cu promptitudine Sectorul 6, in cartierele/zonele Crângași, Bd. 1 Mai, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Taberei, Militari, Lujerului, Crângași, Plevnei, Bd. Timișoara, Gorjului, Uverturii, Valea Oltului, Compozitorilor, Prelungirea Ghencea, Valea Argeșului, Valea Cascadelor, Călmățuiului, Str. Sibiu, Bd. Ion Mihalache, Str. Vlădeasa, Bd. Vasile Milea, Bd. Constructorilor, Str. Brașov, Str. Dreptății, Frigocom, Drumul Valea Călmățuiului, Calea Giulești, Grozăvești, Brâncuși, Șos. Virtuții, Șos. Neagu Juvara.

Servicii Funerare Ilfov

Intervenim rapid în Ilfov (1 ora), deservind Popești Leordeni, Vidra, Berceni, Glina, Măgurele, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști, Copăceni, Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnești, Ciorogârla, Chitila, Chiajna, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca, Otopeni, Balotești, Moara Vlăsiei, Tunari, Dascălu, Grădiștea, Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Petrăchioaia, Găneasa, Dobroești, Pantelimon, Brănești, Cernica, Pipera, Tunari, Erou Iancu Nicolae, Periș, Snagov, Ciolpani, Gruiu, Nuci.